Vaše tělo, miluje
Vaši pozornost.

Svět relaxace a odpočinku

Relaxace, uvolnění, odpočinek…to vše se skrývá pod tajemným slovem masáže. Masáž je nejen v naší kultuře známá již mnoho let před počátkem letopočtu. Masáž nesplňuje jen fyzioterapeutický účinek, ale stává se i součástí stylu života.

Naše masérské služby doplňují cvičení v našem gymu a blízké propojení je dané některými technikami jako TRX medical, které vrací po zranění do pohybové aktivity. Především nabízíme služby založené na biomechanickém základu, tedy pohybu svalů a kostry. Klasickou, sportovní a další metody doplňují relaxační a detoxikační medové masáže, pro Vaše úplné uvolnění.

Příjemnou relaxaci přeje Martin

Využíváme především oleje české značky Bina care.

naše služby

klasická masáž

Klasická masáž patří mezi manuální relaxační techniky působící okamžitě a jednorázově nejen na tělesný, ale i duševní stav masírované osoby. Odstraňuje únavu, ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Masáž se provádí vydatnějšími a tvrdšími hmaty.

sportovní masáž

Sportovní masáž má významné zastoupení v tréninkovém plánu amatérských i vrcholových sportovců, zejména pro její účinky. Pravidelná masáž dokáže připravit tělo díky svým generativním účinkům na další tréninkovou jednotku, ale zároveň její účinky předchází vzniku trvalého poškození organismu.

medová masáž

Léčivé účinky medu jsou známé asi každému jednomu z nás.
Běžně se používá k léčení ran, na zlepšení trávení, při dýchacích potížích, regeneraci jater, ledvin a také anémii ale zároveň má i důležité místo jako potravina, která obsahuje obrovské množství vitamínů, minerálů a stopových prvků.

breussova masáž

Breussova masáž je metoda, která spočívá i intenzivním vtírání masážního oleje po celé délce páteře, přičemž důraz je kladen na postižená místa. Také ji nazýváme masáž meziobratlových plotének. 

TRX medical

metoda cviků na závěsném systému, která napomáhá k pohybu a sportu po zranění.

tejpování

Tejpování má snižovat otoky zmírňovat či zcela odstraňovat bolest, podporovat hojení, stabilizovat klouby, podporovat vazy a svaly, řešit lymfedém, akutní jizvy a mnoho dalšího. Speciální metodou je pak postarání tejpování  pro fixaci správného držení těla.

ceník masáží

sportovně rekondiční masáže

  • Individuální masáž na přání 30m 400 kč
  • Individuální masáž na přání 1h 650 kč
  • celková masáž 1h 30m 900 kč

relaxační masáže relaxační

  • masáž Klasik 1h 650 kč
  • relaxační masáž Extra 1h 30m 900 kč

medová masáž

  • medový masáž 650 kč
více

provozní řád masérských, rekondičních a regeneračních služeb s docházkou k zákazníkům

Provozovatel:  move your limits s.r.o.
Sídlem : Třeboňská 147/4, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
Místem trvalého pobytu: Třeboňská 147/4, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČO: 04726464
Telefon:  602 10 40 22
Živnostenský list:  v Jablonci nad Nisou
Druh činnosti: masérské, rekondiční a regenerační služby

Provozní doba:  Pracovní doba je nejčastěji od 17:00 do 22:00, ale je stále pohyblivá podle potřeb zákazníků.
Odpovědná osoba za provoz a hygienu :  Martin Vinař
Osvědčení k provozované činností : EduSpa College s.r.o. zakončený zkouškou 15.12. 2019.
Provozovatel vlastní zdravotní průkaz.
Masérské služby jsou provozovány pouze na zdravých jedincích a při poskytování nabízených masérských služeb není navozen léčebný proces.

Podmínky pro poskytnutí mobilních služeb:
Tyto služby jsou poskytovány v domácím, hotelovém prostředí, ve sportovních zařízeních, firemních prostorech a dalších vhodných prostorech dle požadavků klienta. Provozovatel služeb využívá prostor a hygienické zařízení u klienta.

Je nutné zajistit následující:
▪ dostatečný prostor pro rozložení přenosných pomůcek a nástrojů 
▪ dostatečné osvětlení a vytápění místnosti, větratelná místnost
▪ přístup k pitné tekoucí studené vodě a tekoucí teplé vodě
▪ možnost převléknutí se do pracovního oděvu
▪ zdravotní stav zákazníka odpovídající požadavkům na objednanou službu

Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění:
Při poskytování služeb jsou používány jen relaxační kalhoty německého výrobce REBOOTS, oleje Bina Care a SPITZNER další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují. Masérské lehátko s příslušenstvím, jednorázová prostěradla.
Relaxační kalhoty, lehátko jsou převáženy v obalech od výrobce k tomu určených.
Masérské lehátko je převáženo v ochranném obalu.

Dezinfekce :
1x za měsíc dochází k obměně dezinfekčního prostředku s jinou aktivní látkou.
Používají se schválené dezinfekční prostředky a je dodržován návod k použití stanovený          výrobcem – koncentrace, doba expozice, uložení atd.
Při používání dezinfekčních přípravků jsou dodržovány zásady ochrany zdraví a  bezpečnosti  při práci.
Pracovní pomůcky relaxační kalhoty se po použití po každém zákazníkovi mechanicky očistí, a dezinfikují čistícími ubrousky SANYTOL, nebo v ten měsíc používanou dezinfekcí

Způsob zacházení s prádlem: 
V některých případech je použito našich ručníků a prostěradel, jindy zase ručníků a prostěradel zákazníka. v některých případech jednorázové prostěradla.
Uložení čistého prádla: Čisté prádlo se ukládá odděleně od použitého prádla. 
Špinavé prádlo se pere v provozovně move your limits s.r.o. v samostatném pracím cyklu Převoz prádla je zabezpečen v jednorázových obalech (igelitové pytle).
Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je nepřípustné.

 Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele:
Provozovatel musí pečovat o tělesnou čistotu, před a po každém poskytnutí služby si myje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vlastního vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního přípravku.
K osoušení rukou jsou používány jednorázové papírové ručníky.

Osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky:
Výměna pracovního oděvu  je prováděna minimálně 1x týdně nebo ihned v případě znečištění.

Lékárnička první pomoci je vybavena dle charakteru poskytovaných služeb.
Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem  je provedena dezinfekce dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

Likvidace odpadu:
Veškeré vzniklé odpady jsou předávány oprávněné osobě.

Provozní řád zpracoval:   Martin Vinař

 

více

kdy / kde / jak

provozní doba

pro objednání volejte: +420 602 10 20 69

dle telefonických objednávek

adresa studia

Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou

telefon / email

logo@2x

přírodní kosmetika a masážní prostředky nejen pro sportovce

bina care